1. Ny kunde
  2. Medlemskapet mitt fungerer ikke
  3. Opp- / nedgradere medlemskap
  4. Endre / Legge til bilskilt
  5. Endre betalingskort
  6. Sette på pause
  7. Faktura og betaling
  8. Avslutte medlemskap

1. Ny kunde

Jeg skrev inn feil e-post da jeg registrerte meg – hva gjør jeg?

Hvis du har registrert feil e-postadresse, må du kontakte Kundeservice via kontaktskjemaet. Husk å oppgi både den feil og den korrekte e-postadressen i meldingsfeltet.

Jeg har ikke mottatt velkomst-e-post – hva gjør jeg?

Ikke noe problem, du kan vaske bilen din med det samme. Hvis du trenger velkomst-e-posten, ber vi deg sjekke spam-filteret ditt for å være sikker på at e-posten ikke har havnet der. Hvis den ikke er der, kan du skrive til oss via kontaktskjemaet og få hjelp.

Får jeg medlemskort?

Nei. Vi bruker bilskiltscanning, slik at du alltid kan vaske bilen din. Hvis du ikke blir gjenkjent automatisk ved vaskehallen, må du skrive inn bilskiltet manuelt sammen med din 4-sifrede kode, som du valgte under registreringen av medlemskapet.

Kan jeg vaske i alle vaskehaller i Norge?

Ja. Du kan vaske bilen din i alle Wash Worlds vaskehaller i Norge.

Kan jeg vaske umiddelbart?

Som ny kunde kan du vaske bilen umiddelbart etter at du har kjøpt et medlemskap. Vær oppmerksom på at det også er mulig å angi en annen startdato for medlemskapet.

2. Medlemskapet mitt fungerer ikke

Jeg har glemt passordet mitt

Hvis du har glemt passordet ditt, kan du be om et nytt. Hvis du er logget inn på medlemsprofilen din, må du logge ut av profilen først.

Trykk på “Logg inn” på hjemmesiden. Der vises en lenke som heter “Har du glemt passordet ditt?” Trykk på den og skriv inn e-postadressen din. Hvis e-postadressen er registrert hos oss, vil du motta et nytt, midlertidig passord i løpet av 5 minutter. Husk å sjekke spamfilter og andre e-postmapper, i tilefelle e-posten vår har havnet på feil sted. 

Logg inn med det midlertidige passordet og gå til medlemsprofilen din. Der trykker du på ”Endre passord”, og så kan du selv velge ditt nye 4-sifrede passord.

Hvorfor blir ikke bilen min godkjent ved vaskehallen?

Det kan være flere grunner til at bilen ikke blir godkjent ved vaskehallen:

  • Medlemskapet har ikke blitt betalt.
  • Feil inntastet billskilt eller kode
  • Tekniske problemer ved vaskehallen

For ytterligere hjelp, vennligst skriv til vår Kundeservice via kontaktskjemaet.

3. Opp- / nedgradere medlemskap

Hvordan oppgraderer/nedgraderer jeg medlemskapet mitt?

Du logger inn på profilen din. Der trykker du på ”Biler” og velger bilen du ønsker å foreta endringen for. Deretter klikker du på ”Oppgrader” eller ”Nedgrader”.

Når trer opp-/nedgraderinger i kraft?

Oppgradering trer i kraft umiddelbart etter at du har bekreftet oppgraderingen på profilen din.

Nedgradering trer i kraft fra den neste månedlige perioden, altså fra den følgende 1. i en måned.

Kan jeg kjøpe en større vask en gang i blant?

Ja. Ønsker du som medlem å kjøpe en større vask en gang i blant, har du mulighet til å kjøpe dette som tillegg ved vaskehallen ved å betale differansen mellom ny pris og enkeltvaskprisen. Tilkjøpet vil bli trukket sammen med neste måneds betaling.

Hvordan betaler jeg for medlemsoppgraderinger?

Ved oppgradering av medlemskap betaler du utelukkende for prisdifferansen pr. dag for den resterende perioden samme måned. Oppgraderingen trer i kraft med det samme, du betaler for oppgraderingen ved neste månedlige betaling.

4. Endre / Legge til bilskilt

Hvordan endrer jeg bilskilt?

Du kan enkelt endre bilskilt på medlemsprofilen din.
Logg inn på profilen din og klikk på ”Biler”. Velg bilen du ønsker å endre bilskilt på, den markeres med grønt, og trykk så på ”Endre bil”. Her skriver du inn det nye bilskiltet, endringen trer da i kraft umiddelbart.

Merk! Det er bare mulig å endre bilskilt én gang pr. løpende 30 dager pr. registrert bilskilt.

Hvis du oppdager at du har skrevet inn bilskiltet feil, kan du skrive til oss ved å klikke på “Få hjelp” og så skrive inn både feil og riktig bilskilt. Så endrer vi det for deg.

Hvor mange biler kan jeg vaske på medlemskapet mitt?

Du kan vaske bilskiltene som er registrert på profilen din. Det betyr at du må kjøpe medlemskap for alle biler du ønsker å vaske. Det er ikke tillatt å dele ett medlemskap mellom flere biler.

Kan jeg legge flere bilskilt/medlemskap til samme profil?

Ja, du kan godt legge flere bilskilt til samme profil. Logg inn på profilen din og klikk på menyen “Biler”. Der trykker du på fanen “Legg til ny bil”. Tilføyelsen trer i kraft med det samme.

Hvor ofte kan jeg endre bilskilt?

Du kan endre bilskilt én gang pr. løpende 30 dager pr. bil.

5. Endre betalingskort

Må jeg oppdatere betalingskortet på profilen min etter at jeg har betalt utestående beløp?

Nei. Når du betaler det utestående beløpet, oppdateres kortet ditt automatisk slik at det blir brukt for fremtidige betalinger. Hvis du vil foreta endringer i medlemskapet ditt etter at du har betalt utestående, kan dette gjøres på profilen din.

Hvordan endrer jeg betalingskort?

Det kan du gjøre ved å logge inn på profilen din. Deretter trykker du på “Profil” og så på “Oppdater betalingsopplysninger”. Endringen trer i kraft med det samme.

6. Sette på pause

Hva er reglene for pause?

Pauseperioden kan minimum være 21 dager og totalt maksimalt 120 dager over 2 perioder pr. løpende år. Du kan ikke sette medlemskapet på pause i en allerede betalt periode, f.eks. midt i en måned. Du kan derfor bare sette medlemskapet på pause fra den 1. i en måned som det enda ikke er betalt for.

Kan jeg sette bil/bilskilt på pause individuelt?

Bilskiltene dine kan godt settes på pause individuelt.

Merk: Pauseperioden kan minimum være 3 uker og totalt maksimalt 4 måneder over 2 perioder pr. løpende år!

Hvordan setter jeg medlemskapet mitt på pause?

Medlemskapet settes på pause inne på profilen din. Du logger inn på profilen din, og under “Biler” kan du administrere medlemskapet og sette medlemskapet på pause. Velg start- og sluttdato og bekreft. Etter den valgte sluttdatoen reaktiveres medlemskapet automatisk, og du faktureres for den resterende perioden i måneden du reaktiveres i. Pauseperioden kan minimum være 21 dager og totatl maksimalt 120 dager over 2 perioder pr. løpende år

7. Faktura og betaling

Kan jeg motta fakturaen min per e-post?

Dessverre kan fakturaen din ikke ikke sendes per e-post. Det er imidlertid mulig å laste den ned fra profilen din, raskt og enkelt. Du bare logger deg inn på profilen din og klikker på “Profil”. Her trykker du på “Vis betalingshistorikk”, og så vises fakturaene dine.

Hvor kan jeg se og laste ned fakturaen min?

Du kan se og laste ned fakturaen under profilen din. Logg inn på profilen din og trykk på ”profil”. Der trykker du på “Vis betalingshistorikk”, og så kan du velge måneden du ønsker å se faktura for.

Når trekkes penger fra kontoen min?

Vi trekker penger 1 måned i forkant, og betalingen skjer på den siste bankdagen i måneden.

8. Avslutte medlemskap

Er det bindingstid på medlemskapet?

Nej. Det er ingen bindingstid for Wash World medlemskap. Når det sies opp før den 20. i en måned, trer oppsigelsen i kraft fra utgangen av samme måned.

Hva er reglene for oppsigelse?

Medlemskapet kan sies opp innen den 20. i en måned for avslutning ved utgangen av samme måned. Oppsigelse senere enn denne datoen vil effektueres med oppsigelse følgende måned.

Hvordan avslutter jeg medlemskapet mitt?

Du kan enkelt si opp medlemskapet inne på profilen din. Logg inn på profilen din. Når du er logget inn: Trykk på ”Biler” og velg bilen du ønsker å si opp medlemskapet for. Deretter scroller du ned til bunnen av siden og trykker på “Si opp”. Husk å gjenta prosessen for hver bil du ønsker oppsagt. Hvis du har forsøkt på hjemmesiden uten å lykkes, kan du skrive til Kundeservice og få hjelp og veiledning.